Диспенсърът за тоалетна хартия е най-доброто решение за Вашата тоалетна. Интелигентният дизайн позволява откъсването на хартиените късове един по един. Оптималните размери на всеки къс хартия позволяват лесно почистване без изхабяването на прекалено много хартия. Това е най-доброто решение за тоалетната Ви и предотвратява свръх-консумацията на тоалетна хартия. При този тип диспенсъри се наблюдава оптимизация на консумацията с 30% – 40%
Пълнителите съдържат предварително нарязани късове, така че не е необходимо да докосвате диспенсъра. По този начин се предотвратява преносът на микроби и се достига до по-добра хигиена. Дозаторът се зарежда бързо за секунди.
Изработен от удароустойчива, негорима ABS пластмаса.
Пълнител – тоалетна хартия на пачка. Пачка 225/250 листа – 2 пласта
Размери: 27,5×13,5×12,1cм
Вместимост: 300 листа
Предлага се в цветовете: бял/черен